Jostedalsbreen.                 September 2004.                Dagsture på/til forskellige brearme.

 

Retur til indholdsfortegnelse.

 

Billeder fra turen.

 

Billeder fra dagstur på Briksdalsbreen, samt oversigtsbilleder fra Supphelle-, Bøya-, Bergset- og Nigardsbreen, taget medio september 2004.

 

Billederne viser en chokerende kraftig tilbagegang for de fleste af ovennævnte brearme. Briksdalsbreen var gået 130 m tilbage på blot et år. Kraftig tilbagegang kunne ligeledes konstateres for Supphelle-, Bøya- og Bergsetbreen. Disse stejle brearme er alle karakteriseret ved en kort reaktionstid. På den fladere og mere langstrakte Nigardsbre, med deraf følgende længere reaktonstid, var det ikke umiddelbart muligt at konstatere en ændring.