Retur til indholdsfortegnelse

 

Velkommen til fjeldvandring.dk

 

Denne web side indeholder billeder fra forskellige fjeldområder. Der er fortrinsvis tale om Norske fjeldområder, men andre lande er dog tilstede i et mindre omfang. Billederne stammer hovedsageligt fra vandre, bre og skiture. Hoved ideen med siden er at give et visuelt indtryk af terræn og forhold i et givet fjeldområde.

 

Tekst til de enkelte billeder fremkommer, når cursoren placeres over et billede. Mængden af tekst varierer meget. De anvendte stednavne på fjeldtoppe, vandløb, søer o.s.v. er hovedsageligt taget fra 2 cm kort (1:50.000) i den norske M711 serie. Den aktuelle vandrestrækning er oftest angivet som ”starthytte -> sluthytte” på det første billede på den pågældende vandredag.

 

Bemærk at der kan returneres fra billedgallerierne vha sidste billede (længst til højre) i rækken af oversigtsbilleder. Fra og med september 2006 anvendes ”Fjeldvandring index” linket øverst tv. på ”Home” siden. Alle billeder, til og med foråret 2005, er indscannede papirbilleder.

 

Med hensyn til information om de Norske fjeldområder samt hytter, henvises der til DenNorskeTuristforening, DNT, der er hovedorganisation for de lokale turistforeninger. Betegnelsen ”turistforening” skal her forstås som ”friluftsorganisation”. DNT samt de lokale turistforeninger står for en meget stor del af det Norske fjeld-friluftsliv, bl.a. ved at mærke 19.000 km sommerruter samt 5.000 km vinterruter, drive 411 hytter, arrangere fællesture sommer og vinter, samt arrangere kurser i f.eks. brevandring og fjeldklatring via tilknyttede fjeldsportsgrupper. Det kan varmt anbefales at blive medlem, idet man herved har adgang til hytterne til en lavere pris, kan deltage på kurserne, modtage meget interessant information, samt har mulighed for at deltage i den veletablerede Norske friluftstradition.

Se DNT’s web side for information om alle aktiviteterne.

Kort findes på UT.no der er et samarbejde mellem DNT og NRK.

 

Venlig hilsen

Svend Pedersen